logo Pentalfa 
Pentalfa Ediciones


 Documentación complementaria
 

Auxiliares maestros de Guinea Ecuatorial

Escalafón a 1 de marzo de 1964

 

Auxiliares maestros mayores de primera

 1. D. Marcos LINO EKEDANGANDO
 2. D. Alejandro MATEZEN BANGUI
 3. D. Domingo BEDJE MAHUA
 4. D. Luis RONDO MAGUGA
 5. D. Miguel ZAMORA LOBOSCH

Auxiliares maestros mayores de segunda

 1. D. Gregorio UYILO YANDJI
 2. D. Bonifacio OBIANG EFONG
 3. Doña Encarnación EUBUERA LAJA
 4. D. Bonifacio ONDUA EYA
 5. D. Francisco ENGURA MUACUCU

Auxiliares maestros mayores de tercera

 1. Doña Balbina KAKE CHOLOCO
 2. Doña Juana ROBOT WILLIAMS
 3. D. Antonio MAHO IBETO
 4. D. Robustiano IKAKA
 5. D. José ENINGO MOLICO
 6. D. José MOSANGA MBUÑA
 7. D. Enrique NKUNA NDONGO
 8. D. Moisés José MOLONGUA
 9. Doña Paula EPAN LOBACHO
 10. D. Edmundo REÑAO MOCHAGUI
 11. D. Valentín BANGANGA ICABO
 12. D. Gregorio MELENGA NGONDE
 13. Doña Monserrat SEÑABA RICHEBI

Auxiliares maestros de primera

 1. Doña Laureana SIPUA
 2. D. Ramiro BECOBA
 3. D. Fermín ESONO MANSOGO
 4. D. Vicente NTUTUM NDONGO
 5. D. Estanislao ENSEÑE OBAMA
 6. D. Rafael ECOBO BARRÓN
 7. D. Jorge TOBILERI MPOTE
 8. D. Eduardo MAY PERRY
 9. D. Felipe LORÁ SALE RIJOLE
 10. D. Feliciano José BOKESA
 11. D. Jesús MEMBILA ECOCA
 12. D. Angel EGONG MBA
 13. D. Juan LOERI BOMABÁ
 14. D. Gabriel BACA NSUE
 15. D. Vicente MBA NTUTUM
 16. D. Miguel ECORO ASUM
 17. D. Luis MANGUE NDUMU
 18. D. Cristóbal BESTUE
 19. D. Victoriano LOPEO ENOHAN
 20. D. Felix RIQUECHI COLOCO
 21. D. Antonio ABESO NSUE
 22. Doña Estefanía BOTALA LOHOBA
 23. Doña Gabriela BANGANGA ICABO
 24. D. Basilio BOTE OMA
 25. D. Salvador NDONGO NGUEMA
 26. Doña Adelina CAMÓ BOBOBA
 27. Doña Dolores BISOBE REQUENO
 28. D. Francisco ONDO NGUA
 29. D. Robustiano BESOPO
 30. Doña Beatriz MOLONGUA MAYOCO
 31. D. Eusebio ASUMU
 32. D. Salvador NSOMO EKOMO
 33. Doña Isabel SEGORBE
 34. D. Faustino OBIANG BECUI

Auxiliares maestros de segunda

 1. Doña Andrea BARILA
 2. D. Juan NSUE MANGUE
 3. Doña Anastasia MUAÑACHE
 4. D. Salvador BACA NSAMIO
 5. D. Patricio MONOCO MADJANGA
 6. D. Luis MITOGO EKANG
 7. D. Mateo RAMBÉ MABECA
 8. D. Ramón MICO ESONO
 9. D. José NDOKU MAVEDO
 10. D. Estanislao CUBA MAVILA
 11. D. Miguel Santos EDJABUA
 12. D. Rafael MAMBO MATALA
 13. D. Bruno ETINGÜE MESUCA
 14. D. Aurelio YEK BOHOPO
 15. Doña M. Cristina DJOMBE
 16. D. Rosendo ELA NSUE
 17. D. Pelayo ENGONGA MICHA
 18. D. Canuto ECHUBE MOBACHO
 19. D. Santiago EYENE MBA
 20. D. Fernando Luis MAGUGA
 21. D. Santiago NCHUCHUMA OBAMA
 22. D. Gaspar GOMAN PAMA
 23. D. Agustín EÑESO ÑEÑE
 24. D. Manuel CASTILLO BARRIL
  (bis) D. Isidoro ABAGA OYONO
 25. D. Esteban BUALO BOCAMBA
 26. D. Sebastián MAKENDENQUE BODABO
 27. D. Armengol BOLO ALOBARI
 28. D. Patricio MEKO
 29. D. Inocencio LAUSON MECHEBA
 30. Doña Adelina COLA IPUÁ
 31. Doña Rosa PENDA EVITA
 32. D. Claudio BOSOCA BILECA
 33. Doña Clara SOCA ALOBARI
 34. D. Estanislao ESONO ASUÉ
 35. D. Jerónimo Esperanza NGUEMA
 36. D. Carlos ASU NCHAMA
 37. D. Reginaldo BUALE BILECA
 38. D. Justino MBA NSUE
 39. Doña Marina ALENE MBA
 40. D. Felipe ENEME ASUMU
 41. D. Eugenio Tadeo NGUEMA
 42. Doña Isabel NPÚA BANDJE
 43. Doña Laureana BUILELO CUPA
 44. Doña Tecla PUYE TOPEPE
 45. Doña Josefa PELETÉ BONEKE
 46. D. Adolfo BISOBE NUCATE
 47. D. Raimundo NANG NSENG
 48. D. Antonio OWONO OBAMA
 49. D. Joaquín ELEMA MUADACUCU
 50. D. Mauricio OCO ENDJE
 51. Doña Monserrat TABARES ITOCHE
 52. Doña Ana BINDANG OBIANG
 53. D. Juan ONDO NSUE
 54. D. Alberto MBA ALENE
 55. D. José Paulino AVA
 56. Doña Josefa MACOME ANDJE
 57. D. Simón NGOMO NDUMU ASUMU
 58. D. Miguel NVÓ MANGUE
 59. D. Gaspar Venancio TOPAPÓN
 60. Doña Francisca SENOCO BATAPA

Auxiliares maestros de tercera

 1. D. Alejo NGUEMA NGONO
 2. D. Benito NVUMBA BINDANG
 3. D. Manuel GERONA HOMBRIA
 4. Doña Carmen OTAVENGA IVINA
 5. Doña Lourdes MADUA COMBE
 6. D. Salvador WATRE MBA
 7. D. Miguel MBA NSANG
 8. D. Agusto ENVO EDU
 9. D. Job OBIANG MBA
 10. D. Samuel Francisco NDONGO
 11. D. Jacinto EDU OKENVE
 12. D. Vicente ENGONGA
 13. D. Sebastián BIYOGO ASANGONO
 14. D. Agapito EDJANG
 15. Doña María de los Angeles TOMÉ
 16. D. Alejo ESONO MBA
 17. D. Idelfonso MBA ONDO
 18. Doña Dolores RONDO MACOSO
 19. Doña Florentina TALVER BANGANGA
 20. D. Laureano NDONGO MABALE
 21. D. Francisco UMARU SOROMÁ
 22. Doña Gloria Mercedes GONZALEZ
 23. Doña Apolonia SOLEBAPA
 24. Doña Florentina ESUA NGOLE
 25. D. Eusebio ELA
 26. D. Eloy EDU
 27. D. Antonio BOKUNG ELO
 28. D. Miguel IKAKA MASELA
 29. Doña Cándida OMOGO ENGONO
 30. D. Eusebio OBAMA
 31. D. Pablo MAMBO COMBE
 32. Doña Nieves OKO IPUA
 33. D. Mario NVÓ
 34. D. José MBOMIO
 35. D. Carmelo ETOMBA MONANGA
 36. Doña Mercedes MASELA
 37. D. Feliciano NGUEMA
 38. D. Jesús ASUMU ABEME
 39. D. Juan OBIANG MBA
 40. D. Ignacio ESONO ONDO
 41. D. Fulgencio MAÑANA
 42. D. Pedro NDUMU
 43. D. Apolinar ABESO
 44. D. Marcelo NGAL
 45. D. Florentino ADJABA NVÉ
 46. D. Nicolás ONDO
 47. D. Leandro NGUEMA
 48. D. Atanasio EDU
 49. D. Marcelo ASUMU
 50. D. Angel ANDONDO UPANGA
 51. D. Carmelo NSONO NCÁ
 52. D. Salvador NGUEMA
 53. Doña Cándida EYENGA
 54. D. Rosendo MATALA OKO
 55. Doña Javera AFOC SANGO
 56. D. Pergentino RONDO MAKOSO
 57. D. Salvador ELA
 58. D. José ONDO MANDUMBI
 59. D. Jesús MBOMIO
 60. D. Antonio M. OBAMA
 61. D. Eusebio EYENE
 62. D. Primo José ESONO MYCA
 63. Doña María Lourdes OBIANG
 64. D. Salvador ELO
 65. D. Joaquín EBILE NSEFUMU
 66. D. Fernando MABALE
 67. D. Tomás MBUMANGONGO
 68. D. Eduardo NZÓ
 69. D. Pedro NKOGO EYI
 70. D. Bienvenido EKUERE
 71. D. Práxedes EPUALA
 72. D. Carmelo MITOGO
 73. Doña M. Otilla MARTIN ESAPE
 74. D. Gabriel OBIANG
 75. D. Agustín OSA
 76. D. Juan BALBOA BONEKE
 77. D. Clementino MOQUERIA MACOLE

Alumnos maestros en prácticas

 1. D. Eulogio OYÓ RIQUEZA
 2. D. Tomás EYENE
 3. D. Benjamín BIBANG
 4. D. Gerardo ABESO
 5. D. Gaspar MANGUE
 6. Doña Adelaida ZAMORA SEGORBE
 7. Doña Modesta EVITA ENOY
 8. Doña Clara TOMAS ALMEIDA
 9. D. Miguel MICHA BIVINI
 10. D. Casiano NDONGO
 11. D. Esteban ABESO
 12. D. Luis ONDO OWONO
 13. D. Felipe ONDO
 14. D. Pedro MILLÁN

(Adolfo Enrique Millán López, Legislación de Guinea Ecuatorial. Repertorio Cronológico de Legislación. Años 1961-1967, Madrid [Tip. Offset M. L. Carrasco]-Santa Isabel 1967, página 161.)